Chính sách và quy định chung

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG:

  1. Người bán có nghĩa vụ:

– Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và tư vấn cho người mua để họ hiểu.

– Sau khi người mua đã thanh toán đầy đủ, người bán phải giao sản phẩm đúng thời hạn và số lượng như đã thỏa thuận giữa hai bên.

– Hướng dẫn người mua sử dụng sản phẩm, hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc liên quan đến sản phẩm.

– Cung cấp hóa đơn, phiếu thu hay các chứng từ liên quan sau khi người mua đã thanh toán cho người bán.

  1. Người mua có nghĩa vụ:

– Thực hiện đúng các quy định về sản phẩm, dịch vụ do người bán quy định.

– Thanh toán cho người bán đầy đủ số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có).

– Cung cấp thông tin cho người bán liên quan tới các giao dịch khi người bán yêu cầu.

Danh mục sản phẩm