Chính sách quy trình xử lý khiếu nại

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI:

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch, sản phẩm của công ty.

– Tất cả mọi trường hợp bảo hành, đổi trả, khách hàng phải tới địa điểm giao dịch của chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Danh mục sản phẩm